Vi finns JUST för DIG!


Ditt besök hos oss

Landstingstaxa. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Patientavgift: 400 kr.

Avgiftsfritt upp till 18 år.

Vanliga kreditkort accepteras.

Glöm inte ta med din legitimation!

Avbokning: 08-200 000


Uteblivet besök:

Uteblivna besök och avbokningar mindre än 24 timmar

innan det planerade besöket – debiteras med 400kr.

Frikort gäller ej för detta.


VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS!!