Vi finns JUST för DIG!

Vår Verksamhet

Följande Behandlingar genomförs på Dr. Rika Hammarströms Gynekolog Specialistklinik


Öppenvård utredning och behandling av:

Alla gynekologiska sjukdomar, problem och besvär som:

 • Blödningsstörningar
 • Smärttillstånd
 • Infektioner
 • Hormonella störningar
 • Klimakteriella problem
 • Inkontinens
 • Framfall
 • Förlossningsskador
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Endometrios
 • Kontroll av tidig graviditet
 • Ultraljud
Utöver så kan vi utreda och behandla cellförändringar på livmoderhalstappen 


Öppenvårdskirurgi i privat regi:

Vi utför bl.a. följande ingrepp inom dagkirurgi:

 • Intimkirurgi
 • Inkontinens operationer
 • Framfallsoperationer


Välkommen att kontakta oss för mer information!